El consell de gestió Imprimer


Gouvernabilitat local i participativa

 

El consell de gestió és l’òrgan de govern del Parc natural marí del golf del Lleó.

Com a instància local, el consell es compon de 60 membres, representants dels actors locals, entre els quals hi ha: pescadors professionals, col·lectius locals, usuaris dels centres esportius, associacions de protecció del medi ambient, experts i serveis de l’Estat.

Està presidit per Christian Bourquin, senador i president del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló.

El consell de gestió decideix la política del Parc. L’equip tècnic del Parc, que és contractat per l’Agència de les Àrees Marines Protegides, és qui estableix les polítiques i segueix les directrius de gestió fixades pel decret de creació i posada en funcionament.

Aquest govern del mar, descentralitzat i participatiu, és el cor del funcionament del Parc natural marí del golf del Lleó.

El consell de gestió del Parc, que es reuneix de mitjana entre dues i tres vegades a l’any, treballa els punts següents:

  • Elabora el pla de gestió del Parc
  • Defineix el programa d’acció anual del Parc
  • Decideix sobre les ajudes financeres i tècniques aportades als projectes que s’inscriuen en els objectius de gestió
  • Redacta l’informe anual d’activitats del Parc