Un nou art de viure amb el mar Imprimer


Una eina per al mar i els homes

 

El Parc natural marí del golf del Lleó és una àrea marina protegida; es tracta d’un espai delimitat dins del mar que satisfà, a llarg terme, uns objectius de protecció de la natura que integren cadascun dels actors implicats.

Va ser creat l’11 d’octubre de 2011 per decret, i cobreix més de 4.000 km2 d’espai marítim a l’alçada dels Pirineus Orientals i l’Aude. És el tercer parc natural marí de França i el primer parc francès de la Mediterrània.

La vocació del Parc és la gestió integrada de l’espai marítim: la coneixença, la protecció del medi marítim i el desenvolupament sostenible de les activitats marítimes.

El Parc està vinculat a l’Agència de les Àrees Marines Protegides, ens públic sota la tutela del Ministeri d’Ecologia, Desenvolupament Sostenible i Energia.

Localment, el Parc està gestionat per un consell de gestió, que reunex càrrecs electes locals, representants dels professionals i dels usuaris esportius, organitzacions mediambientals i culturals, centres de recerca científica i serveis Estatals.

Aquest consell decideix la política del Parc, d’acord amb les línies de gestió establertes pel decret de creació i n’elabora el pla de gestió.

 

 

Un espai a protegir i a gestionar durablement

 

L’espai marítim del Parc és un autèntic compendi del Mediterrani. La varietat dels hàbitats naturals n’afavoreix una biodiversitat excepcional. El Parc té com a objectiu actuar com a plataforma on es comparteixen els coneixements per tal de millorar la protecció del medi.

S’hi duen a terme nombroses activitats marítimes; totes elles estan estretament relacionades amb el bon estat ecològic del medi marítim i, cada vegada més, van enfocades cap al turisme i l’esbarjo. Així mateix, la línia costanera experimenta un creixement demogràfic important. El Parc permet imaginar i construir col·lectivament el futur del territori mitjançant la fusió dels interessos humans i la protecció de l’espai natural.

Escenari d’una història i una cultura marítimes especialment riques, el Parc ha de permetre mantenir i valoritzar el patrimoni: examinar el passat, tot preparant el futur.

Sense educació no hi ha desenvolupament sostenible; per això, el Parc juga un paper de sensibilització i educació per a tothom, tot transmetent valors de respecte i compartiment.

 

Descarregar el Fullet del parc